Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN INNOTECH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN INNOTECH
Tên giao dịch: INNOTECH CORPORATION
Địa chỉ: 79 Nguyễn Trường Tộ, Phường 04, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Giấy phép kinh doanh: 0312059672 | Ngày cấp: 20/11/2012
Mã số thuế: 0312059672
Ngày hoạt động:
Hoạt động chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN INNOTECH
Ten giao dich: INNOTECH CORPORATION
Dia chi: 79 Nguyen Truong To, Phuong 04, Quan 4, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thanh Tung
Giay phep kinh doanh: 0312059672 | Ngay cap: 20/11/2012
Ma so thue: 0312059672
Ngay hoat dong:
Hoat dong chinh: Ban buon thiet bi va linh kien dien tu, vien thong