Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG LƯỠNG DỤNG NGÔI SAO VIỆT

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG LƯỠNG DỤNG NGÔI SAO VIỆT

Tên giao dịch: VIETSTAR AIRLINES CORP
Địa chỉ: 28 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phạm Trịnh Phương
Giấy phép kinh doanh: 0309967025 | Ngày cấp: 27/04/2010
Mã số thuế: 0309967025
Ngày hoạt động: 15/05/2010
Hoạt động chính: Kinh doanh hàng không chung.Kinh doanh bất động sản.Vận tải hành khách đường bộ….


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN HANG KHONG LUONG DUNG NGOI SAO VIET

Ten giao dich: VIETSTAR AIRLINES CORP
Dia chi: 28 Phan Thuc Duyen, Phuong 4, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Pham Trinh Phuong
Giay phep kinh doanh: 0309967025 | Ngay cap: 27/04/2010
Ma so thue: 0309967025
Ngay hoat dong: 15/05/2010
Hoat dong chinh: Kinh doanh hang khong chung.Kinh doanh bat dong san.Van tai hanh khach duong bo….