Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Tên giao dịch: OPC
Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Linh
Giấy phép kinh doanh: 0302560110 | Ngày cấp: 25/03/2002
Mã số thuế: 0302560110
Ngày hoạt động: 01/04/2002
Hoạt động chính: Trồng và chế biến dược liệu, sản xuất kinh doanh dược phẩm vật tư máy móc, trang thiết bị y tế, hoá chất, mỹ phẩm, thực phẩm ..


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN DUOC PHAM OPC

Ten giao dich: OPC
Dia chi: 1017 Hong Bang, Phuong 12, Quan 6, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Chi Linh
Giay phep kinh doanh: 0302560110 | Ngay cap: 25/03/2002
Ma so thue: 0302560110
Ngay hoat dong: 01/04/2002
Hoat dong chinh: Trong va che bien duoc lieu, san xuat kinh doanh duoc pham vat tu may moc, trang thiet bi y te, hoa chat, my pham, thuc pham ..