Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG LỘC

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG LỘC

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LỘC
Địa chỉ: 188/2 Võ Văn Tần , Phường 05, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phạm Phú Trường
Giấy phép kinh doanh: 0302792778 | Ngày cấp: 25/11/2002
Mã số thuế: 0302792778
Ngày hoạt động: 01/01/2003
Hoạt động chính: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Cho thuê nhà, kho bãi, xưởng, văn phòng làm việc. Lắp đặt hệ thống điện. Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Khách sạn (


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG TRUONG LOC

Ten giao dich: CONG TY CO PHAN TRUONG LOC
Dia chi: 188/2 Vo Van Tan , Phuong 05, Quan 3, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Pham Phu Truong
Giay phep kinh doanh: 0302792778 | Ngay cap: 25/11/2002
Ma so thue: 0302792778
Ngay hoat dong: 01/01/2003
Hoat dong chinh: Dau tu xay dung ha tang khu cong nghiep. Cho thue nha, kho bai, xuong, van phong lam viec. Lap dat he thong dien. Lap dat he thong cap thoat nuoc, lo suoi va dieu hoa khong khi. Khach san (