Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TƯƠNG LAI

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TƯƠNG LAI
Tên giao dịch: FUTURE TECHNOLOGY MEDIA CORPORATION
Địa chỉ: 37 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Duy Linh
Giấy phép kinh doanh: 0310810660 | Ngày cấp: 27/04/2011
Mã số thuế: 0310810660
Ngày hoạt động: 30/04/2011
Hoạt động chính: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN CONG NGHE TRUYEN THONG TUONG LAI
Ten giao dich: FUTURE TECHNOLOGY MEDIA CORPORATION
Dia chi: 37 Nguyen Phi Khanh, Phuong Tan Dinh, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Duy Linh
Giay phep kinh doanh: 0310810660 | Ngay cap: 27/04/2011
Ma so thue: 0310810660
Ngay hoat dong: 30/04/2011
Hoat dong chinh: Hoat dong san xuat phim dien anh, phim video va chuong trinh truyen hinh