Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Báo Đường Sắt Việt Nam

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Báo Đường Sắt Việt Nam
Tên công ty: Báo Đường Sắt Việt Nam
Tên doanh nghiệp: Báo Đường Sắt Việt Nam

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Doanh nghiệp nhà nước

Địa Chỉ : 95 Lê Duẩn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội – Quận Hoàn Kiếm

Điện Thoại : (04) 39421185 – (04) 39420358 – (04) 39422597 – (04) 39424185

E-Mail :

Website :

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Ông Nguyễn Bá Khả

Chức Vụ :

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Lĩnh vực kinh doanh:

Báo Chí


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Bao Duong Sat Viet Nam
Ten cong ty: Bao Duong Sat Viet Nam
Ten doanh nghiep: Bao Duong Sat Viet Nam

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Doanh nghiep nha nuoc

Dia Chi : 95 Le Duan, Q. Hoan Kiem, Ha Noi – Quan Hoan Kiem

Dien Thoai : (04) 39421185 – (04) 39420358 – (04) 39422597 – (04) 39424185

E-Mail :

Website :

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Ong Nguyen Ba Kha

Chuc Vu :

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Linh vuc kinh doanh:

Bao Chi