Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Báo Đường Sắt Việt Nam

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: Báo Đường Sắt Việt Nam
Tên công ty: Báo Đường Sắt Việt Nam
Tên doanh nghiệp: Báo Đường Sắt Việt Nam

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Doanh nghiệp nhà nước

Địa Chỉ : 95 Lê Duẩn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội – Quận Hoàn Kiếm

Điện Thoại : (04) 39421185 – (04) 39420358 – (04) 39422597 – (04) 39424185

E-Mail :

Website :

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Ông Nguyễn Bá Khả

Chức Vụ :

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Lĩnh vực kinh doanh:

Báo Chí


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: Bao Duong Sat Viet Nam
Ten cong ty: Bao Duong Sat Viet Nam
Ten doanh nghiep: Bao Duong Sat Viet Nam

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Doanh nghiep nha nuoc

Dia Chi : 95 Le Duan, Q. Hoan Kiem, Ha Noi – Quan Hoan Kiem

Dien Thoai : (04) 39421185 – (04) 39420358 – (04) 39422597 – (04) 39424185

E-Mail :

Website :

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Ong Nguyen Ba Kha

Chuc Vu :

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Linh vuc kinh doanh:

Bao Chi


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...