Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Báo Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Báo Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Tên công ty: Báo Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
Tên doanh nghiệp: Báo Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Doanh nghiệp nhà nước

Địa Chỉ : 150 Phố Vọng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội – Quận Hai Bà Trưng

Điện Thoại : (04) 36281194 – (04) 36281191

E-Mail :

Website :

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Ông Nguyễn Ngọc Đằng

Chức Vụ :

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Lĩnh vực kinh doanh:

Báo Chí


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Bao Bao Hiem Xa Hoi Viet Nam
Ten cong ty: Bao Bao Hiem Xa Hoi Viet Nam
Ten doanh nghiep: Bao Bao Hiem Xa Hoi Viet Nam

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Doanh nghiep nha nuoc

Dia Chi : 150 Pho Vong, Q. Hai Ba Trung, Ha Noi – Quan Hai Ba Trung

Dien Thoai : (04) 36281194 – (04) 36281191

E-Mail :

Website :

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Ong Nguyen Ngoc Dang

Chuc Vu :

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Linh vuc kinh doanh:

Bao Chi